Klikněte pro přečtení označeného textu!  Informace pro občany Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1.  dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná. Všechny formuláře jsou  k vytištění  dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz  zde a  v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.  Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde. Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad  nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu)  bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021  vyplnit i podat  od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.cz  cestou  Finanční správa - Novinky.    Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu. Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy. Územní pracoviště finančního úřadu E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti Linky pro zodpovídání dotazů k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) ÚP Ostrava I, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak4506750fb8d02313416733f77230b8a4).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy4506750fb8d02313416733f77230b8a4 = podatelna3201 + @; addy4506750fb8d02313416733f77230b8a4 = addy4506750fb8d02313416733f77230b8a4 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text4506750fb8d02313416733f77230b8a4 = podatelna3201 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak4506750fb8d02313416733f77230b8a4).innerHTML += +addy_text4506750fb8d02313416733f77230b8a4+; 596 150 111 ÚP Ostrava II Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak47a6b10971406d2c4691ecb5fa4fdfd1).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy47a6b10971406d2c4691ecb5fa4fdfd1 = podatelna3202 + @; addy47a6b10971406d2c4691ecb5fa4fdfd1 = addy47a6b10971406d2c4691ecb5fa4fdfd1 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text47a6b10971406d2c4691ecb5fa4fdfd1 = podatelna3202 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak47a6b10971406d2c4691ecb5fa4fdfd1).innerHTML += +addy_text47a6b10971406d2c4691ecb5fa4fdfd1+; 596 705 111 ÚP Ostrava III Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakbc254d8713f78a06644fd916bdc62f18).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addybc254d8713f78a06644fd916bdc62f18 = podatelna3203 + @; addybc254d8713f78a06644fd916bdc62f18 = addybc254d8713f78a06644fd916bdc62f18 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textbc254d8713f78a06644fd916bdc62f18 = podatelna3203 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakbc254d8713f78a06644fd916bdc62f18).innerHTML += +addy_textbc254d8713f78a06644fd916bdc62f18+; 596 905 111 ÚP v Opavě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak4511afadd742ff55f82111061f9cf6d0).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy4511afadd742ff55f82111061f9cf6d0 = podatelna3216 + @; addy4511afadd742ff55f82111061f9cf6d0 = addy4511afadd742ff55f82111061f9cf6d0 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text4511afadd742ff55f82111061f9cf6d0 = podatelna3216 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak4511afadd742ff55f82111061f9cf6d0).innerHTML += +addy_text4511afadd742ff55f82111061f9cf6d0+; 553 681 111 Úp v Hlučíně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak49e5c93ec5f230d565f0344b0bb8fbb6).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy49e5c93ec5f230d565f0344b0bb8fbb6 = podatelna3211 + @; addy49e5c93ec5f230d565f0344b0bb8fbb6 = addy49e5c93ec5f230d565f0344b0bb8fbb6 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text49e5c93ec5f230d565f0344b0bb8fbb6 = podatelna3211 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak49e5c93ec5f230d565f0344b0bb8fbb6).innerHTML += +addy_text49e5c93ec5f230d565f0344b0bb8fbb6+; 595 021 111 ÚP v Bruntále Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakfb0ac199da52912822c108f8b8804661).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyfb0ac199da52912822c108f8b8804661 = podatelna3205 + @; addyfb0ac199da52912822c108f8b8804661 = addyfb0ac199da52912822c108f8b8804661 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textfb0ac199da52912822c108f8b8804661 = podatelna3205 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakfb0ac199da52912822c108f8b8804661).innerHTML += +addy_textfb0ac199da52912822c108f8b8804661+; 554 792 111 Úp v Krnově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak5b57efb95caaca36830c7a5b093a3f1d).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy5b57efb95caaca36830c7a5b093a3f1d = podatelna3214 + @; addy5b57efb95caaca36830c7a5b093a3f1d = addy5b57efb95caaca36830c7a5b093a3f1d + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text5b57efb95caaca36830c7a5b093a3f1d = podatelna3214 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak5b57efb95caaca36830c7a5b093a3f1d).innerHTML += +addy_text5b57efb95caaca36830c7a5b093a3f1d+; 554 695 111 ÚP v Novém Jičíně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak5af746f5c68efb7fc482b3d7430c2c2c).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy5af746f5c68efb7fc482b3d7430c2c2c = podatelna3215 + @; addy5af746f5c68efb7fc482b3d7430c2c2c = addy5af746f5c68efb7fc482b3d7430c2c2c + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text5af746f5c68efb7fc482b3d7430c2c2c = podatelna3215 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak5af746f5c68efb7fc482b3d7430c2c2c).innerHTML += +addy_text5af746f5c68efb7fc482b3d7430c2c2c+; 556 788 111 ÚP v Kopřivnici Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakd7b66cf99a14f42be7df63e8095439cd).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyd7b66cf99a14f42be7df63e8095439cd = podatelna3213 + @; addyd7b66cf99a14f42be7df63e8095439cd = addyd7b66cf99a14f42be7df63e8095439cd + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textd7b66cf99a14f42be7df63e8095439cd = podatelna3213 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakd7b66cf99a14f42be7df63e8095439cd).innerHTML += +addy_textd7b66cf99a14f42be7df63e8095439cd+; 556 882 111 ÚP ve Frýdku-Místku Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakb3e404aa9f4a1e52a725a4be4d7e619c).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyb3e404aa9f4a1e52a725a4be4d7e619c = podatelna3207 + @; addyb3e404aa9f4a1e52a725a4be4d7e619c = addyb3e404aa9f4a1e52a725a4be4d7e619c + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textb3e404aa9f4a1e52a725a4be4d7e619c = podatelna3207 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakb3e404aa9f4a1e52a725a4be4d7e619c).innerHTML += +addy_textb3e404aa9f4a1e52a725a4be4d7e619c+; 558 605 111 ÚP v Třinci Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak0f9972593f9415938ed4358a1b3a2aff).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy0f9972593f9415938ed4358a1b3a2aff = podatelna3218 + @; addy0f9972593f9415938ed4358a1b3a2aff = addy0f9972593f9415938ed4358a1b3a2aff + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text0f9972593f9415938ed4358a1b3a2aff = podatelna3218 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak0f9972593f9415938ed4358a1b3a2aff).innerHTML += +addy_text0f9972593f9415938ed4358a1b3a2aff+; 558 382 111 ÚP v Karviné Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakef8d94952e1384d3ea1693b07210ceea).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyef8d94952e1384d3ea1693b07210ceea = podatelna3212 + @; addyef8d94952e1384d3ea1693b07210ceea = addyef8d94952e1384d3ea1693b07210ceea + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textef8d94952e1384d3ea1693b07210ceea = podatelna3212 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakef8d94952e1384d3ea1693b07210ceea).innerHTML += +addy_textef8d94952e1384d3ea1693b07210ceea+; 596 304 111 ÚP v Havířově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakd74a0988c7f45db958f85fe76931ea62).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyd74a0988c7f45db958f85fe76931ea62 = podatelna3210 + @; addyd74a0988c7f45db958f85fe76931ea62 = addyd74a0988c7f45db958f85fe76931ea62 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textd74a0988c7f45db958f85fe76931ea62 = podatelna3210 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakd74a0988c7f45db958f85fe76931ea62).innerHTML += +addy_textd74a0988c7f45db958f85fe76931ea62+; 596 495 111 Finanční úřad- sídlo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak90f574b273f48f2bfe8e32456c17c55f).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy90f574b273f48f2bfe8e32456c17c55f = podatelna3200 + @; addy90f574b273f48f2bfe8e32456c17c55f = addy90f574b273f48f2bfe8e32456c17c55f + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text90f574b273f48f2bfe8e32456c17c55f = podatelna3200 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak90f574b273f48f2bfe8e32456c17c55f).innerHTML += +addy_text90f574b273f48f2bfe8e32456c17c55f+; 596 651 111 Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí. V Ostravě 18. ledna 2022 Ing. Petra Homolová tisková mluvčí   Celý dokument ke stažení zde: Info_pro_občany_k_DPFO_-_rok_2022.docx

 Informace pro občany

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1.  dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Všechny formuláře jsou  k vytištění  dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz  zde a  v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje. 

Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.

Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad  nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu)  bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021  vyplnit i podat  od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.cz  cestou  Finanční správa - Novinky.   

Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.

Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy.

Územní pracoviště finančního úřadu

E-mailové adresy

pro příjem dotazů veřejnosti

Linky pro zodpovídání dotazů k

dani z příjmů fyzických osob (DPFO)

ÚP Ostrava I,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 150 111

ÚP Ostrava II

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 705 111

ÚP Ostrava III

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 905 111

ÚP v Opavě

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

553 681 111

Úp v Hlučíně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

595 021 111

ÚP v Bruntále

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

554 792 111

Úp v Krnově

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

556 788 111

ÚP v Kopřivnici

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

558 605 111

ÚP v Třinci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

558 382 111

ÚP v Karviné

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 304 111

ÚP v Havířově

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 495 111

Finanční úřad- sídlo

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 651 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí.

V Ostravě 18. ledna 2022

Ing. Petra Homolová

tisková mluvčí

 

Celý dokument ke stažení zde: Info_pro_občany_k_DPFO_-_rok_2022.docx

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

+420 558 668 119


Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!