Klikněte pro přečtení označeného textu!  Informace pro občany Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1.  dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná. Všechny formuláře jsou  k vytištění  dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz  zde a  v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.  Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde. Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad  nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu)  bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021  vyplnit i podat  od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.cz  cestou  Finanční správa - Novinky.    Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu. Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy. Územní pracoviště finančního úřadu E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti Linky pro zodpovídání dotazů k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) ÚP Ostrava I, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakce11cf05c417d0fd32318511cb140bf4).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyce11cf05c417d0fd32318511cb140bf4 = podatelna3201 + @; addyce11cf05c417d0fd32318511cb140bf4 = addyce11cf05c417d0fd32318511cb140bf4 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textce11cf05c417d0fd32318511cb140bf4 = podatelna3201 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakce11cf05c417d0fd32318511cb140bf4).innerHTML += +addy_textce11cf05c417d0fd32318511cb140bf4+; 596 150 111 ÚP Ostrava II Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak093ce064acd91c5a01746f0eba13355a).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy093ce064acd91c5a01746f0eba13355a = podatelna3202 + @; addy093ce064acd91c5a01746f0eba13355a = addy093ce064acd91c5a01746f0eba13355a + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text093ce064acd91c5a01746f0eba13355a = podatelna3202 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak093ce064acd91c5a01746f0eba13355a).innerHTML += +addy_text093ce064acd91c5a01746f0eba13355a+; 596 705 111 ÚP Ostrava III Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakb96a3fc3b1739291f3087e1f6ff10135).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyb96a3fc3b1739291f3087e1f6ff10135 = podatelna3203 + @; addyb96a3fc3b1739291f3087e1f6ff10135 = addyb96a3fc3b1739291f3087e1f6ff10135 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textb96a3fc3b1739291f3087e1f6ff10135 = podatelna3203 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakb96a3fc3b1739291f3087e1f6ff10135).innerHTML += +addy_textb96a3fc3b1739291f3087e1f6ff10135+; 596 905 111 ÚP v Opavě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakaac83b3053bebdcaf0af2780260991d1).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyaac83b3053bebdcaf0af2780260991d1 = podatelna3216 + @; addyaac83b3053bebdcaf0af2780260991d1 = addyaac83b3053bebdcaf0af2780260991d1 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textaac83b3053bebdcaf0af2780260991d1 = podatelna3216 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakaac83b3053bebdcaf0af2780260991d1).innerHTML += +addy_textaac83b3053bebdcaf0af2780260991d1+; 553 681 111 Úp v Hlučíně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloake4c2aa8f43cb6ec0a38a62275dfcd6be).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addye4c2aa8f43cb6ec0a38a62275dfcd6be = podatelna3211 + @; addye4c2aa8f43cb6ec0a38a62275dfcd6be = addye4c2aa8f43cb6ec0a38a62275dfcd6be + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_texte4c2aa8f43cb6ec0a38a62275dfcd6be = podatelna3211 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloake4c2aa8f43cb6ec0a38a62275dfcd6be).innerHTML += +addy_texte4c2aa8f43cb6ec0a38a62275dfcd6be+; 595 021 111 ÚP v Bruntále Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloake3dc3cfbcd53c9d681ddb9bfe553c20e).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addye3dc3cfbcd53c9d681ddb9bfe553c20e = podatelna3205 + @; addye3dc3cfbcd53c9d681ddb9bfe553c20e = addye3dc3cfbcd53c9d681ddb9bfe553c20e + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_texte3dc3cfbcd53c9d681ddb9bfe553c20e = podatelna3205 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloake3dc3cfbcd53c9d681ddb9bfe553c20e).innerHTML += +addy_texte3dc3cfbcd53c9d681ddb9bfe553c20e+; 554 792 111 Úp v Krnově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak5eab4b5fc78076ce3be0f13f8a3763e6).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy5eab4b5fc78076ce3be0f13f8a3763e6 = podatelna3214 + @; addy5eab4b5fc78076ce3be0f13f8a3763e6 = addy5eab4b5fc78076ce3be0f13f8a3763e6 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text5eab4b5fc78076ce3be0f13f8a3763e6 = podatelna3214 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak5eab4b5fc78076ce3be0f13f8a3763e6).innerHTML += +addy_text5eab4b5fc78076ce3be0f13f8a3763e6+; 554 695 111 ÚP v Novém Jičíně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak9bcadebc546c5989d1fcdb6cf4793eb9).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy9bcadebc546c5989d1fcdb6cf4793eb9 = podatelna3215 + @; addy9bcadebc546c5989d1fcdb6cf4793eb9 = addy9bcadebc546c5989d1fcdb6cf4793eb9 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text9bcadebc546c5989d1fcdb6cf4793eb9 = podatelna3215 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak9bcadebc546c5989d1fcdb6cf4793eb9).innerHTML += +addy_text9bcadebc546c5989d1fcdb6cf4793eb9+; 556 788 111 ÚP v Kopřivnici Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakdda3657a76f3f8abb1a5dc9b4642be36).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addydda3657a76f3f8abb1a5dc9b4642be36 = podatelna3213 + @; addydda3657a76f3f8abb1a5dc9b4642be36 = addydda3657a76f3f8abb1a5dc9b4642be36 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_textdda3657a76f3f8abb1a5dc9b4642be36 = podatelna3213 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloakdda3657a76f3f8abb1a5dc9b4642be36).innerHTML += +addy_textdda3657a76f3f8abb1a5dc9b4642be36+; 556 882 111 ÚP ve Frýdku-Místku Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak1ca593904d674f9f41b830161323aa55).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy1ca593904d674f9f41b830161323aa55 = podatelna3207 + @; addy1ca593904d674f9f41b830161323aa55 = addy1ca593904d674f9f41b830161323aa55 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text1ca593904d674f9f41b830161323aa55 = podatelna3207 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak1ca593904d674f9f41b830161323aa55).innerHTML += +addy_text1ca593904d674f9f41b830161323aa55+; 558 605 111 ÚP v Třinci Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak61fe65b86e6ac145d6c00762bf550062).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy61fe65b86e6ac145d6c00762bf550062 = podatelna3218 + @; addy61fe65b86e6ac145d6c00762bf550062 = addy61fe65b86e6ac145d6c00762bf550062 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text61fe65b86e6ac145d6c00762bf550062 = podatelna3218 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak61fe65b86e6ac145d6c00762bf550062).innerHTML += +addy_text61fe65b86e6ac145d6c00762bf550062+; 558 382 111 ÚP v Karviné Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak869ab6599b4327f8cc6deb756ee3fc09).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy869ab6599b4327f8cc6deb756ee3fc09 = podatelna3212 + @; addy869ab6599b4327f8cc6deb756ee3fc09 = addy869ab6599b4327f8cc6deb756ee3fc09 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text869ab6599b4327f8cc6deb756ee3fc09 = podatelna3212 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak869ab6599b4327f8cc6deb756ee3fc09).innerHTML += +addy_text869ab6599b4327f8cc6deb756ee3fc09+; 596 304 111 ÚP v Havířově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak75348038844776d7d35eff0e933b3994).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy75348038844776d7d35eff0e933b3994 = podatelna3210 + @; addy75348038844776d7d35eff0e933b3994 = addy75348038844776d7d35eff0e933b3994 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text75348038844776d7d35eff0e933b3994 = podatelna3210 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak75348038844776d7d35eff0e933b3994).innerHTML += +addy_text75348038844776d7d35eff0e933b3994+; 596 495 111 Finanční úřad- sídlo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak9654e66d948843f313b2428d2ed8f705).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy9654e66d948843f313b2428d2ed8f705 = podatelna3200 + @; addy9654e66d948843f313b2428d2ed8f705 = addy9654e66d948843f313b2428d2ed8f705 + fs + . + mfcr + . + cz; var addy_text9654e66d948843f313b2428d2ed8f705 = podatelna3200 + @ + fs + . + mfcr + . + cz;document.getElementById(cloak9654e66d948843f313b2428d2ed8f705).innerHTML += +addy_text9654e66d948843f313b2428d2ed8f705+; 596 651 111 Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí. V Ostravě 18. ledna 2022 Ing. Petra Homolová tisková mluvčí   Celý dokument ke stažení zde: Info_pro_občany_k_DPFO_-_rok_2022.docx

 Informace pro občany

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1.  dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Všechny formuláře jsou  k vytištění  dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz  zde a  v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje. 

Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.

Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad  nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu)  bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021  vyplnit i podat  od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.cz  cestou  Finanční správa - Novinky.   

Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.

Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy.

Územní pracoviště finančního úřadu

E-mailové adresy

pro příjem dotazů veřejnosti

Linky pro zodpovídání dotazů k

dani z příjmů fyzických osob (DPFO)

ÚP Ostrava I,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 150 111

ÚP Ostrava II

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 705 111

ÚP Ostrava III

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 905 111

ÚP v Opavě

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

553 681 111

Úp v Hlučíně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

595 021 111

ÚP v Bruntále

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

554 792 111

Úp v Krnově

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

556 788 111

ÚP v Kopřivnici

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

558 605 111

ÚP v Třinci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

558 382 111

ÚP v Karviné

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 304 111

ÚP v Havířově

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 495 111

Finanční úřad- sídlo

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 651 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí.

V Ostravě 18. ledna 2022

Ing. Petra Homolová

tisková mluvčí

 

Celý dokument ke stažení zde: Info_pro_občany_k_DPFO_-_rok_2022.docx

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

+420 558 668 119


Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!