Klikněte pro přečtení označeného textu! Formuláře Komunální odpad ROK 2022 žádost o osvobození-vlastník nemovitosti Žádost o osvobození-poplatek za odpad ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD. ROK 2021 ŽÁDOST_O_VRÁCENÍ_PŘEPLATKU_POPLATKU_ZA_KOMUNÁLNÍ_ODPAD Ohlášení vlastníka nemovitosti-poplatek za komunální odpad Žádost o osvobození-poplatek za odpad Psi Přihlášení psa Odhlášení psa Obecní byty Žádost_o_přidělení_bytu_ve_vlastnictví_obce_Fryčovice.pdf Místní komunikace Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Žádost o povolení sjezdu Žádost o povolení uzavírky a objížďky Životní prostředí Žádost o vydání povolení kácení dřevin Žádost o závazné stanovisko na kácení dřevin Územní plánování Návrh na pořízení změny územního plánu Matriční záležitosti Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy Žádost o vydání matričního dokladu Žádost o doslovný výpis z matriční knihy Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin Souhlas nezletilé osoby starší 15 let s volbou svého druhého jména Prohlášení o volbě druhého jména nezletilé osoby Prohlášení o volbě druhého jména zletilé osoby Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství Souhlas manžela/ky se změnou příjmení za trvání manželství Změna jména-příjmení za trvání manželství-žádost Souhlas rodiče se změnou jména-příjmení nezletilé osoby Souhlas nezletilé osoby starší 15 let se změnou svého jména-příjmení Změna jména-příjmení nezletilé osoby-žádost Změna jména-příjmení zletilé osoby-žádost Cizina-žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Uzavření manželství na jiném místě, v jinou dobu-žádost Církevní sňatek-žádost o vydání osvědčení Evidence obyvatel Informace pro občany mající trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Ukončení trvalého pobytu na území ČR Zrušení trvalého pobytu Poskytování služby-dovoz obědů Dovoz obědů prostřednictvím obce Fryčovice je zajišťován občanům, kterým byl přiznán starobní, plný invalidní nebo částečně invalidní důchod. Zájemce o dovoz obědů předloží na obecním úřadě vytištěný, vyplněný a potvrzený furmulář (uvedený níže) od lékaře. Zájemce o dovoz obědů si zajistí 2 ks vlastních jídlonosičů. Návrh_na_zavedení_služby_Obce_Fryčovice.pdf Návrh_na_zavedení_služby_Obce_Fryčovice.docx Vítání občánků Vítání občánků je určeno jen pro občánky (novorozené děti) s trvalým pobytem na území obce Fryčovice. Nárok na dar od Obce Fryčovice mají občánci (novorozené děti), kteří mají v době narození a přijetí daru trvalý pobyt na území obce Fryčovice. Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci zváni na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění. Formulář je k dispozici buď níže, nebo v kanceláři obecního úřadu. V případě, že se chce zákonný zástupce s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil zmíněný souhlas. Vyplněný formulář zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně prostřednictvím podatelny obecního úřadu Fryčovice. Formulář-vítání_občánků.pdf Formulář-vítání občánků.doc Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Formulář-žádost o poskytnutí inf.pdf Formulář-žádost o poskytnutí inf.doc

Formuláře

Komunální odpad

ROK 2022

ROK 2021


Psi


Obecní byty


Místní komunikace

Životní prostředí

Územní plánování


Matriční záležitosti


Evidence obyvatel


Poskytování služby-dovoz obědů

Dovoz obědů prostřednictvím obce Fryčovice je zajišťován občanům, kterým byl přiznán starobní, plný invalidní nebo částečně invalidní důchod.

Zájemce o dovoz obědů předloží na obecním úřadě vytištěný, vyplněný a potvrzený furmulář (uvedený níže) od lékaře.

Zájemce o dovoz obědů si zajistí 2 ks vlastních jídlonosičů.


Vítání občánků

Vítání občánků je určeno jen pro občánky (novorozené děti) s trvalým pobytem na území obce Fryčovice.

Nárok na dar od Obce Fryčovice mají občánci (novorozené děti), kteří mají v době narození a přijetí daru trvalý pobyt na území obce Fryčovice.

Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci zváni na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění. Formulář je k dispozici buď níže, nebo v kanceláři obecního úřadu.

V případě, že se chce zákonný zástupce s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil zmíněný souhlas. Vyplněný formulář zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně prostřednictvím podatelny obecního úřadu Fryčovice.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

+420 558 668 119


Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!