Klub seniorů

středa, 16 březen 2022 15:36

MDŽ

Napsal(a)
pondělí, 23 březen 2020 11:12

KS - MDŽ 11. 3. 2020

Napsal(a)
pondělí, 25 listopad 2019 11:20

KS - Vepřové hody

Napsal(a)
čtvrtek, 21 listopad 2019 10:26

KS - Beseda Omán

Napsal(a)

 

čtvrtek, 21 listopad 2019 09:43

KS - Zdravá výživa

Napsal(a)

 

čtvrtek, 21 listopad 2019 09:22

KS - cyklovýlet

Napsal(a)

Klub seniorů pořádá zájezd za poznáním dne 10. října 2019 odjezd v 8.00 hod. od Sokolky se zastávkami u MŠ, bývalé správní budovy a most u Slavíka.
Navštívíme zámek v Kuníně, Žerotínský zámek v Novém Jičíně a rodný dům Františka Palackého.
Předpokládaný návrat do 17.00 hod.
Cena je 150 Kč.
Přihlásit se můžete v Klubu seniorů u paní Pinkavové.

pátek, 28 červen 2019 09:08

Předprázdninové setkání

Poslední setkání členů klubu seniorů před prázdninovou přestávkou se uskutečnilo ve stínu staletých stromů a nad klidnou hladinou rybníka. V době veder opravdu ideální prostředí.
Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně a byla pozvána i delegace z družebního klubu v Palkovicích.

pondělí, 17 červen 2019 09:31

Přednáška LIBROS

Toho dne se nás v KS sešlo 25 a každý, kdo přišel, se přidal do diskuze o počasí... ( 34¨C ve stínu). Přesně v 16 h odhodlaně vstoupili 3 muži: místostarosta OÚ Fryčovice Vratislav Konečný, člen zastupitelstva pan Kamil Čížek a instruktor bezpečné jízdy z Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR "Jedu s dobou" LIBROS - Ostrava pan Norbert Gattnar.

pondělí, 10 červen 2019 21:52

Beseda starosta obce Leo Volný

Ve středu 5. 6. 2019 se sešlo v Klubu seniorů na 40 členů. Podle plánu mezi nás předseda KS Zdeněk Míček uvítal starostu obce pana Leo Volného.
S velkým zájmem jsme si vyslechli aktuální informace o dění v obci "od pramene". Rozproudila se bohatá diskuze o budoucnosti některých projektů vedení obce a požadavků občanů. Nade vším vládly zkušenosti a vůle zlepšovat podmínky pro život v obci.

středa, 29 květen 2019 22:06

Den matek

Oslavný verš v uvítání navodil výjimečnou atmosféru středečního setkání. I další slova byla nasměrována s poděkováním a projevením úcty všem matkám.

pondělí, 13 květen 2019 22:11

Zájezd do Kroměříže 25. 4. 2019

Toho dne bylo svěží jarní ráno a předpověď počasí slibovala to nejlepší na výlet pro všechny, kteří se sešli před Sokolkou ve Fryčovicích. Pan řidič i autobus byli připaveni zvládnout trasu plánovanou do metropole moravských biskupů. Historii zámku nám zvučným hlasem přiblížila energická paní průvodkyně, znalá detailů.

pátek, 26 duben 2019 22:18

Beseda s MUDr. Lindou Srbovou

Povídání o spaní – nespaní vypadá jako úvod do pohádky, ale pohádkově určitě nezní pro lidi trpící spánkovými poruchami. Námět byl skvěle paní doktorkou vybraným tématem . Pulzující problém řeší většina seniorů, o čemž svědčila i značná návštěvnost členů.

Dvacet pět květů věnovaných přáteli z palkovického klubu seniorů symbolizovalo atmosféru jubilejního setkání uskutečněného 29. března 2019 u příležitosti zhodnocení práce a připomenutí pětadvacetiletého trvání Klubu seniorů Fryčovice . Přednesené zdravice zástupců obce , školy , ČZS a představitelů sedmi klubů , kteří přijali naše pozvání , podnítily další impuls k vykročení do nových let klubové práce a relevantního snažení .

středa, 13 březen 2019 22:36

Slavnostní připomenutí MDŽ

Karafiáty k Mezinárodnímu dni žen patří. A že jich bylo…. Květin i žen, které navštívily ve středu 6. března 2019 klubovnu, aby si v důstojné atmosféře připomenuly 8. březen a s ním blížící se svátek. Bylo opravdu nesnadné přerušit slovem kolegiální a přátelsky bouřlivé hovory a usadit svůj hlas do správné polohy kvůli nedobré akustice.

čtvrtek, 28 únor 2019 22:43

Beseda s cestovateli Homolovými

V klubu seniorů jsme ve středu uzavírali druhou třetinu měsíce února setkáním s cestovateli inženýry Homolovými. A opět se nás sešlo v klubovně plno. Poutavým příběhem z historie jsme pomyslně vstoupili na ostrov Sokotra.

středa, 13 únor 2019 23:10

Beseda s Mgr. Michalem Kalmanem Ph.D

Třináctka v datu středečního dne neodradila od návštěvy klubu téměř pět desítek členů, kteří přišli naslouchat vyprávění Mgr. Michala Kalmana Ph.D.
Na pořadu dne byly otázky životního stylu i zásady, které slouží jako prevence, poznatky z výzkumů, srovnávání úrovně zemí.

středa, 30 leden 2019 22:58

Žolíkový turnaj

Poslední lednové setkání v klubu jsme uspořádali ve znamení jedné z neřestí a to karbanu. Zahráli jsme si karetní hru Žolíky, podle pravidel dámské žolíkové ligy, která se hraje v našem regionu.

pátek, 28 prosinec 2018 23:14

Loučení s rokem 2018

Leden proskotačil k prosinci, nastala opět doba loučení. V KS jsme to vzali po svém a pěkně zvesela v očekávání věcí příštích … 365 dnů roku 2018 dostálo svým slibům a každý z nás si prožil den po dni… Každý po svém. Jaký bude rok 2019 pro každého z nás je prozatím ve hvězdách. V klubu bude určitě takový, jaký si jej společně uděláme.

středa, 05 prosinec 2018 23:29

Čertovská nadílka

Možná přijdou i čerti….

A přišli, se svatým Mikulášem sice pouze jedna - čertice , zato obzvlášť čiperná a čertovsky vypečená se zápisy v černé knize. Musela mít paměť jako Wikipedie, protože do zápisů nebylo vůbec nahlíženo.
… Brala to od dveří, pěkně po pořádku a sázela každému pekelným trojzubcem. Někomu méně, někomu víc…

středa, 14 listopad 2018 23:36

Beseda Madagaskar s Ing. Petrem Laníkem

Ing. Petr Laník dostal svému slibu a v polovině listopadu 2018 opět navštívil náš klub, aby se zhostil dalšího přátelského setkání s členy – seniory, podělil se se svými zážitky z cest po Madagaskaru a rozvyprávěl se o zemi, kterou většina zná pouze z popisu a map.

středa, 17 říjen 2018 23:49

BESEDA KOSTARIKA - Ing. Petr Laník

Ve středu 17. října 2018 si přišly tři desítky členů vyslechnout povídání
cestovatele pana Ing. Petra Laníka z Hukvald
o perle Střední Ameriky - KOSTARICE.

sobota, 13 říjen 2018 00:03

Beseda s Mgr. Hanou Vrtnou

Chvíle naslouchání o tvorbě a vzniku dětské knihy s fryčovickou autorkou nás aspoň na pár chvil vtáhly do času pohádek. Třebaže i popletených, které se vždy řadily k prvořadým pro své ozvláštnění a zábavným kombinacím. Na chvíli jsme vypadli z reality…

Strana 1 z 2

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

+420 558 668 119


Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!